Artikel i Aviserne om åben skoledag

Skrevet af Jan Ipsen til .