Fondens formål

til .

industri-fonden-logo Fondens formål er følgende:

1. At drive erhvervsvirksomhed med hensyn til aktive og passive investeringer, herunder i værdipapirer, obligationer, aktier, samt i fast ejendom, herunder køb og salg af faste ejendomme. Ved stiftelsen ejer fonden matr. Nr. 269 Helsingør Bygrunde, beliggende Stengade 49-51, 3000 Helsingør. Fonden kan i overensstemmelse med sit formål foretage ombygning, udstykning, frasalg, opkøb, udlejning af denne og andre faste ejendomme, samt udøve virksomhed i tilknytning hertil. 

2. At støtte udviklingen af håndværk og industri i Helsingør og omegn, herunder med henblik på en udvikling af den lokale erhvervsstruktur. Dette kan eksempelvis ske ved at støtte erhvervsdrivende i lokalområdet, ved at støtte forskellige initiativer vedrørende håndværk og industri i Helsingør og omegn og ved at yde støtte til uddannelsesformål til unge mennesker fra Helsingør og omegn, der ønsker at uddanne sig indenfor håndværk og industri, i Danmark såvel som i udlandet. 

3. At yde støtte til kulturelle formål af forskellig art, herunder fortrinsvis, men ikke begrænset til, aktiviteter i Helsingør og omegn.Samarbejdspartnere

h kommunehvaerklogoudviklingnordvare lotshop-city-logo

Kontakt info

Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør
Stengade 51, sidehuset
3000 Helsingør
Telefon / Fax : 4921 0277
E-mail Send Email

facebook-button-blue Følg os facebook