Sidebar Menu

Støtte til videregående teknisk uddannelse 

Giver: Håndværk- og industrifond 2000, Helsingør
 
Uddeles til: En borger i Helsingør kommune med en håndvæker- eller industriel uddannelse der ønsker at videreuddanne sig
 
Fagområde: Håndværk og Industri
 
Legatbeløb: Efter vurdering
 
Indstiller: Ansøger kan selv indsende en begrundet ansøgning med anførsel af
Familiemæssig baggrund
Familiemæssig økonomi
Uddannelsens formål og sigte
Uddannelse sted
Uddannelsens varighed
 
Tidspunkt: 1. april
 
Sted: Indstillingen sendes til:
Industriforeningen for Helsingør og Omegn
Stengade 51, Sidehuset
3000 Helsingør
 
Uddeling: Uddeles på Industriforeningens ordinære generalforsamling.


Årets lærling 

Giver: Industriforeningen for Helsingør og Omegn
 
Uddeles til: En sidste års lærling, der i ansættelse har udvist flid, initiativ og været samvittighedsfuld og socialt i sit arbejde
 
Fagområde: Håndværk og Industri
 
Legatbeløb: Kr. 10.000,00
 
Indstiller: Virksomhedsleder der er medlem af Industriforeningen.

Send en motiveret indstilling hvis du i din virksomhed har en ”sidste års lærling”, som i sin ansættelse har vist sig værende en god lærling, som man trygt kan sende ud i samfundet.
 
Tidspunkt: 1. april
 
Sted: Indstillingen sendes til:
Industriforeningen for Helsingør og Omegn
Stengade 51, Sidehuset
3000 Helsingør
 
Uddeling: Uddeles på Industriforeningens ordinære generalforsamling.


Giver: Varelotteriet
 
Uddeles til: Faglig uddannelse, videreuddannelse, studierejser for håndværks-
lærlinge og -svende. Understøttelse af håndværkere og enker /
enkemænd efter håndværkere.
 
Legatbeløb: Efter vurdering
 
Ansøger: Håndværkslærlinge og –svende.

Håndværkere og enker/enkemænd efter håndværkere.

Der anvendes ansøgningsskema
 
 
Tidspunkt: 1. november
 
Sted: Indstillingen sendes til:
Industriforeningen for Helsingør og Omegn
Stengade 51, Sidehuset
3000 Helsingør
 
Uddeling: Primo december


Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for enker efter håndværkere 

Giver: Industriforeningen for Helsingør og Omegns Fond til fordel for enker efter håndværkere
 
Uddeles til: Til fordel for enker efter håndværkere
 
Legatbeløb: Efter vurdering
 
Ansøger: Enker efter håndværker.
Der anvendes ansøgningsskema.
 
Tidspunkt: 1. november
 
Sted: Indstillingen sendes til:
Industriforeningen for Helsingør og Omegn
Stengade 51, Sidehuset
3000 Helsingør
 
Uddeling: Primo december


Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre 
 

Giver: Industriforeningen for Helsingør og Omegns Fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre.
 
Uddeles til: til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre.
 
Legatbeløb: Efter vurdering
 
Ansøger: Trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugiftes døtre.
Der anvendes ansøgningsskema.
 
Tidspunkt: 1. november
 
Sted: Indstillingen sendes til:
Industriforeningen for Helsingør og Omegn
Stengade 51, Sidehuset
3000 Helsingør
 
Uddeling: Primo december

Samarbejdspartnere

  • h kommune
  • vare lot